English

×

联系我们

联系方式

上海易盛展览服务有限公司(总部)
Shanghai Yisheng Exhibition Co.,Ltd. 

TEL: +86-21-62963333
FAX:+86-21-62966328


宁波高盛国际展览有限公司
Ningbo Gaosheng International Exhibition Co.,Ltd. 

TEL: +86-574-56881166   

FAX:+86-574-56881199

常用链接

联系我们

上海易盛展览服务有限公司(总部)

宁波高盛国际展览有限公司

TEL+86-21-62963333

TEL+86-574-56881166

FAX+86-21-62966328

FAX+86-574-56881199

点击这里给我发消息

E-mall:yishengexpo@126.com

返回顶部